Version 1.0.0
Download 222
Total Views 89
Stock
File Size 2.49 MB
File Type rar
Create Date ธันวาคม 17, 2014
Last Updated ธันวาคม 17, 2014
Download
ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและ พร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์
ดังนั้นเพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ จึงให้ส่วนราชการใช้งาน ฟอนต์ไทยสารบัญ