อบจ.นครราชสีมา จัดอุปสมบทพระ 11 รูป  น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  1-2  พฤศจิกายน  2559  ณ วัดบูรพ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,  นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ พนักงานจ้าง  แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม มอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้น ประธาน ถือผ้าไตร นำขบวนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนถือเครื่องอัตถบริขารนำนาคเข้าสู่พระอุโบสถทำพิธีอุปสมบท และถวายภัตตราหารเพล ในเวลา 11.00 น.