ข้อมูลติดต่อสื่อสาร

ที่อยู่:

กองแผนแและงบประมาณ ถนนกำแหงสงคราม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  30000 

เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์    044 242 273  / 044 242 273  

อีเมล: admin@koratpao.go.th

แผนที่/ที่ตั้ง